15.11.2012

აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მთავრობასა და საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობას შორის „საერთაშორისო საავტომობილო მიმოსვლის შესახებ“  შეთანხმების საფუძველზე  2012 წლის 12-15 ნოემბერს ქ. თბილისში ჩატარდა მორიგი შეხვედრა აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ტრანსპორტის

21.06.2012

2012 წლის 20-23 ივნისს ჩატარდა საქართველო – მოლდოვას საერთაშორისო საავტომობილო გადაზიდვების შერეული კომისიის სხდომა.

08.06.2012

სააგენტოს შესაბამის სპეციალისტებთან ერთად ორგანიზება გაუკეთდა სემინარების სერიას, რომლის საფუძველზეც სააგენტოს მომსახურების ფარგლებში რეალურად განხორციელდა რამდენიმე შეხვედრა, სააგენტოს მიერ განებართვიანებულ გადამზიდველებთან, მათი პროფესიული განათლების

23-25.01.2012

2012 წლის 23-25 იანვარს ჩატარდა საქართველო - უკრაინის საერთაშორისო საავტომობილო გადაზიდვების შერეული კომისიის მორიგი სხდომა.