26.02.2013

2013 წლის 26 – 27 თებერვალს ქ.თბილისში სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოში გაიმართა საქართველო - უნგრეთის საერთაშორისო საავტომობილო გადაზიდვების შერეული კომისიის მორიგი სხდომა.

29.11.2012

2012 წლის 26-27 ნოემბერს სსიპ სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს საავტომობილო ტრანსპორტის სამსახურის უფროსმა ზაზა ავალიანმა და უსაფრთხოების სამსახურის უფროსმა შალვა ურიადმყოფელმა მონაწილეობა მიიღეს  ECMT (ITF) -ის ტრანსპორტის მუშა ჯგუფების „მულტი მოდალური გადაზიდვების და სოციალური

15.11.2012

აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მთავრობასა და საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობას შორის „საერთაშორისო საავტომობილო მიმოსვლის შესახებ“  შეთანხმების საფუძველზე  2012 წლის 12-15 ნოემბერს ქ. თბილისში ჩატარდა მორიგი შეხვედრა აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ტრანსპორტის

21.06.2012

2012 წლის 20-23 ივნისს ჩატარდა საქართველო – მოლდოვას საერთაშორისო საავტომობილო გადაზიდვების შერეული კომისიის სხდომა.

08.06.2012

სააგენტოს შესაბამის სპეციალისტებთან ერთად ორგანიზება გაუკეთდა სემინარების სერიას, რომლის საფუძველზეც სააგენტოს მომსახურების ფარგლებში რეალურად განხორციელდა რამდენიმე შეხვედრა, სააგენტოს მიერ განებართვიანებულ გადამზიდველებთან, მათი პროფესიული განათლების