გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

2019 წლისთვის განკუთვნილი ECMT ნებართვების მისაღებად განცხადებების მიღება დაიწყება საქართველოს ეკონომიკისა და

ECMT ნებართვით საერთაშორისო საავტომობილო სატვირთო გადაზიდვების განმახორციელებლი გადამზიდველების საყურადღებოდ!

როგორც სააგენტო გატყობინებდათ, 2018 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდა ITF-ის მინისტერიალის მიერ დამტკიცებული სახელმძღვანელო დოკუმენტი ITF(2015)3/FINAL „საერთაშორისო გადაზიდვების ხარისხის ქარტია“. ამ

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

26.10.2018

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2018 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხრივი კვოტების განაწილების ნუსხა

ნებართვების მისაღებად, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის თანახმად, დადგენილი

ბელარუსის რესპუბლიკიდან მძღოლების დეპორტაციის შესახებ!

წარმოგიდგენთ ბელარუსის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2018 წლის 11 ოქტომბრის წერილს #40/1/27575, რომელიც ეხება საქართველოს მოქალაქეებს, რომელთაც ინტენსიურად უხდებათ

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

19.10.2018

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2018 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხრივი კვოტების განაწილების ნუსხა

ნებართვების მისაღებად, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის თანახმად, დადგენილი