გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

13.05.2019

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2018 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხრივი კვოტების განაწილების ნუსხა

ნებართვების მისაღებად, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის თანახმად, დადგენილი

მენეჯერის პროფესიული სერთიფიკატის (CPC Manager) მქონე პირების საყურადღებოდ!

როგორც სააგენტო იტყობინებოდა,  2018 წლის 1 იანვრიდან  ITF-ის მინისტერიალის მიერ დამტკიცებული სახელმძღვანელო დოკუმენტი ITF(2015)3/FINAL „საერთაშორისო გადაზიდვების ხარისხის ქარტია“ ამოქმედდა, რის შესახებ ინფორმირებულ იქნა ECMT ნებართვით მოსარგებლე ყველა გადამზიდველი კომპანია. ამ დოკუმენტით

ECMT ნებართვით საერთაშორისო საავტომობილო სატვირთო გადაზიდვების განმახორციელებლი გადამზიდველების საყურადღებოდ!

ტრანსპორტის მინისტრათა ევროპის კონფერენციის (ECMT) ნებართვის გამოყენებასთან დაკავშირებით გაცნობებთ, რომ  საერთაშორისო სატრანსპორტო ფორუმის (ITF)  საავტომობილო ტრანსპორტის მუშა ჯგუფის  ინფორმაციით, მიმდინარეობს 2020 წლისათვის ECMT  კვოტის განაწილების საკითხი ევრო კატეგორიის ავტოსატრანსპორტო

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

10.04.2019

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2018 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხრივი კვოტების განაწილების ნუსხა

ნებართვების მისაღებად, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის თანახმად, დადგენილი

აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე ტვირთზიდვის მსურველთა საყურადღებოდ!

წარმოგიდგენთ საქართველოში აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საელჩოს 2019 წლის 17 იანვრის № G/1008/19 და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ა/წ 9 იანვრის №5/14-66/14/19 ნოტებს, რომელიც შეეხება ინფორმაციას