გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

04.08.2017

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2017 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხირვი კვოტების განაწილების ნუსხა

ნებართვების მისაღებად, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის თანახმად, დადგენილი

ელექტრონული ციფრული ტაქოგრაფის ბარათების ერთიანი ბაზა

გაცნობებთ, რომ დღეიდან თქვენ შეგიძლიათ  იხილოთ თქვენს მიერ ჩაბარებული ელექტრონული ციფრული ტაქოგრაფის ბარათების ერთიანი ბაზა, რომელიც საშუალებას მოგცემთ

2017 წლის 24-25 ივლისის საქართველო-თურქეთის შერეული კომისიის სხდომა

2017 წლის 24-25 ივლისის საქართველო-თურქეთის შერეული კომისიის სხდომაზე, ქართული მხარის მოთხოვნით, განხილული იქნა საკითხი მცირე ტვირთამწეობის სატვირთო

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

28.07.2017

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2017 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხირვი კვოტების განაწილების ნუსხა

ნებართვების მისაღებად, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის თანახმად, დადგენილი

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

21.07.2017

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2017 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხირვი კვოტების განაწილების ნუსხა

ნებართვების მისაღებად, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის თანახმად, დადგენილი