რეესტრი 2018 წელი

ბარათის სტატუსის მოსაძებნად გთხოვთ ჩაწეროთ თქვენი გვარი საძიებო სისტემაში
გაცნობებთ, რომ ბარათის ჩამოსასვლელად საჭირო დრო არის შეკვეთიდან  1 თვე.

2018

ბარათის ტიპისახელიგვარიშეკვეთის ნომერისტატუსი
მძღოლისვეფხვიამოსიძე91შეკვეთილია
მძღოლისკობახარიბეგაშვილი91შეკვეთილია
მძღოლისგოჩაჯანყარაშვილი91შეკვეთილია
მძღოლისლაშაგვენეტაძე91შეკვეთილია
მძღოლისგაგამაგრაქველიძე91შეკვეთილია
მძღოლისზაზაბეციაშვილი91შეკვეთილია
მძღოლისდავითსუხიტაშვილი91შეკვეთილია
მძღოლისგიგაწაწალაშვილი91შეკვეთილია
მძღოლისაბრამაბეჟაშვილი90გასატანია
მძღოლისმამუკაკვეტენაძე90გასატანია
მძღოლისვაჟამელიქიშვილი90გასატანია
მძღოლისრამაზაბაშიძე90გასატანია
მძღოლისროსტომგაბრიჭიძე90გასატანია
მძღოლისვიქტორშუმანი90გასატანია
მძღოლისკახასანიკიძე90გასატანია
მძღოლისგიაგოგიაშვილი90გასატანია
მძღოლისკობახოხაშვილი90გასატანია
მძღოლისმახოდევიძე90გასატანია
მძღოლისანდროჯანიძე90გასატანია
მძღოლისგოჩაშეყლაშვილი90გასატანია
მძღოლისმურთაზიგრიშკაშვილი90გასატანია
მძღოლისირაკლიღიბრაძე90გასატანია
მძღოლისმამუკაგელაძე90გასატანია
მძღოლისგიორგიკიკვაძე89გასატანია
მძღოლისმერაბშუბითიძე89გასატანია
მძღოლისბადრიმელექსიშვილი89გასატანია
მძღოლისნაპომოსია 89გასატანია
მძღოლისდიმიტრიდარასელია89გასატანია
მძღოლისლაშაფარადაშვილი89გასატანია
მძღოლისკახაბერ ცერცვაძე89გასატანია
მძღოლისპაატანარინდოშვილი89გასატანია
მძღოლისგელათაბორიძე89გასატანია
მძღოლისბექაბლიაძე88გატანილია
მძღოლისშალვადათუნაშვილი88გატანილია
მძღოლისგიორგიბაზიერაშვილი88გატანილია
მძღოლისგურამხარიბეგაშვილი88გატანილია
მძღოლისბიჭიკოხოზრევანიძე88გასატანია
მძღოლისგელაჯოგლიძე88გატანილია
მძღოლისოლეგიმირუაშვილი88გასატანია
მძღოლისმურთაზხურცილავა88გასატანია
მძღოლისზურაბსეხნიაშვილი88გატანილია
მძღოლისგრიგოლიბლუაშვილი88გატანილია
მძღოლისგიორგიაბჟანდაზე88გატანილია
მძღოლისელდარმარქარაშვილი88გატანილია
მძღოლისვიტალიღაზაძე88გასატანია
მძღოლისშოთაჭინჭარაული88გატანილია
მძღოლისდიმიტრიმერაბიშვილი88გატანილია
მძღოლისავთანდილბასილაძე88გასატანია
მძღოლისნიკოლოზმიქაშავიძე88გატანილია
მძღოლისრამანბედიანიძე88გატანილია
მძღოლისკობაგახოკიძე88გატანილია
მძღოლისვახტანგიგეგუჩაძე88გატანილია
მძღოლისგიორგიყულიაშვილი88გასატანია
მძღოლისნუკრიგუმბერიძე87გატანილია
მძღოლისზაზაბიბილაშვილი87გატანილია
მძღოლისმიხეილიქირია87გატანილია
მძღოლისირაკლიქარჩავა87გატანილია
მძღოლისმანუჩარქათამაძე87გატანილია
მძღოლისემზარიმუსერიძე87გატანილია
მძღოლისედიშერღლონტი87გატანილია
მძღოლისზაზათოთლაძე87გატანილია
მძღოლისგიორგიგიორგაშვილი87გატანილია
მძღოლისივანეტეფნაძე86გატანილია
მძღოლისდავითსაური86გატანილია
მძღოლისვლადიმერიარმეგონაშვილი85გატანილია
მძღოლისსულხანრაზმაძე85გასატანია
მძღოლისმიტონერგაძე85გატანილია
მძღოლისბაჩუკიმაზმიშვილი85გასატანია
მძღოლისმალხაზკიკნაძე85გატანილია
მძღოლისლევანმოსიაშვილი85გასატანია
მძღოლისგიორგიჩიკვილაძე85გასატანია
მძღოლისგოდერძიმახარაშვილი85გატანილია
მძღოლისდავითისადუნიშვილი85გატანილია
მძღოლისრამაზბოლქვაძე85გატანილია
მძღოლისგიორგიანანიძე85გასატანია
მძღოლისგივიფხაკაძე85გატანილია
მძღოლისგიორგიქიტიაშვილი85გატანილია
მძღოლისლევანფადიური85გატანილია
მძღოლისირაკლიმირცხულავა85გატანილია
მძღოლისდავითცუხიშვილი85გასატანია
მძღოლისმერაბუგულავა84გატანილია
მძღოლისსულეიმანილდიზ84გატანილია
მძღოლისირაკლიქარჩავა84გასატანია
მძღოლისრამაზქარცივაძე84გატანილია
მძღოლისალექსანდრეხარატიშვილი84გასატანია
მძღოლისგერონტიგანჯელაშვილი84გასატანია
მძღოლისმარად პაპუნაშვილი84გასატანია
მძღოლისზაზაკობაიძე84გატანილია
მძღოლისგიორგიხარიბეგაშვილი84გატანილია
მძღოლისბადრიდევაძე84გასატანია
მძღოლისლაშამჟავია84გასატანია
მძღოლისგელააწკარუნაშვილი84გასატანია
მძღოლისვალერიგაჩეჩილაძე84გატანილია
მძღოლისბახვაგულაშვილი84გატანილია
მძღოლისგელამესტვირიშვილი84გასატანია
მძღოლისგეორგენახუცრიშვილი84გასატანია
მძღოლისმირიანედილაშილი84გასატანია
მძღოლისმურმანნაკაშიძე84გასატანია
მძღოლისრობინზონიმეგულაშვილი84გატანილია
მძღოლისმიხეილიბოკუჩავა84გასატანია
მძღოლისგიორგისტეფნაძე84გასატანია
მძღოლისზაზააბრამიშვილი84გატანილია
მძღოლისლაშალომიძე84გატანილია
მძღოლისკახაცეცხლაძე84გატანილია
მძღოლისგიორგიგოგიაშვილი84გატანილია
მძღოლისრამაზიკიბაბიძე84გატანილია
მძღოლისავთანდილადეიშვილი83გატანილია
მძღოლისპავლეთამაზაშვილი83გატანილია
მძღოლისზაზასებისკვერაძე83გატანილია
მძღოლისზიაგორჯელაძე83გატანილია
მძღოლისლაშაბებია83გატანილია
მძღოლისკახაბერჩიტაია83გატანილია
მძღოლისმუსამუსაევ83გატანილია
მძღოლისოლეგდავითაძე83გასატანია
მძღოლისპაატაბიგვავა83გატანილია
მძღოლისკარენენგიბარიანი83გატანილია
მძღოლისთამაზმუკბანიანი83გატანილია
მძღოლისგიაპაიჭაძე83გატანილია
მძღოლისპაატატაბატაძე83გატანილია
მძღოლისმამუკაგეთიაშვილი83გატანილია
მძღოლისმაუგლივეზდენიძე83გატანილია
მძღოლისდიმიტრიბორძიკიძე83გატანილია
მძღოლისზურაბქავთარაძე83გასატანია
მძღოლისზაქარიატაბატაძე83გატანილია
მძღოლისგელალორთქიფანიძე83გატანილია
მძღოლისპაატაჩაბრაშვილი83გატანილია
მძღოლისჯაბაწერეთელი83გატანილია
მძღოლისსიმონაქერდიყოშვილი83გატანილია
მძღოლისრომანწულუკიძე83გატანილია
მძღოლისბესარიონილობჟანიძე83გატანილია
მძღოლისზვიადბაკაშვილი83გატანილია
მძღოლისგიორგიჯანქანიძე83გატანილია
მძღოლისბადრითოთლაძე83გატანილია
მძღოლისდავითპაპუკიშვილი83გატანილია
მძღოლისზიაგორჯელაძე82გასატანია
მძღოლისვლადიმერმარგველაშვილი82გასატანია
მძღოლისვასილჭურღულაშვილი82გატანილია
მძღოლისზურაბმნათობიშვილი82გატანილია
მძღოლისზვიადმამარდაშვილი82გატანილია
მძღოლისამირანთელიაშვილი82გატანილია
მძღოლისვლადიმერიბურდული82გატანილია
მძღოლისთამაზიგაბაიძე82გატანილია
მძღოლისმიხეილხოზრევანიძე82გატანილია
მძღოლისვლადიმერშაშვიაშვილი82გატანილია
მძღოლისკახაბერკვიციანი82გატანილია
მძღოლისკახაბერქარელი82გატანილია
მძღოლისოლეგჯანელიძე82გასატანია
მძღოლისგოჩამელიქიძე82გატანილია
მძღოლისვაჟაბოჭორიშვილი82გატანილია
მძღოლისგივიბოჭორიშვილი82გატანილია
მძღოლისშადიმანვახანია82გატანილია
მძღოლისდავითელერდაშვილი82გასატანია
სახელოსნოსიურისტეფანიანი82გატანილია
მძღოლისვეფხიამთიულიშვილი82გატანილია
მძღოლისდავითლომიტაშვილი82გასატანია
მძღოლისნუკრიბაზანდარაშვილი82გატანილია
მძღოლისზურაბიბაგალიშვილი82გატანილია
მძღოლისდავითგელაშვილი82გატანილია
მძღოლისგოჩამშვენიერაძე82გატანილია
მძღოლისალიკაფოცხვერაშვილი81გატანილია
მძღოლისდავითიხუციშვილი81გატანილია
მძღოლისგურამდიასამიძე81გატანილია
მძღოლისდავითბლიაძე81გატანილია
მძღოლისგოჩაგედევანიშვილი81გატანილია
მძღოლისემზარაბულაძე81გატანილია
მძღოლისთეიმურაზჩოხელი81გატანილია
მძღოლისდავითმამულაშვილი81გატანილია
მძღოლისგიორგიგუდაძე81გატანილია
მძღოლისმერაბჯანაშია81გატანილია
მძღოლისდავითქისტაური81გატანილია
მძღოლისდავითფარჯანაძე81გატანილია
მძღოლისჰამლეტიჩიღოელიძე81გატანილია
მძღოლისკობამანჯავიძე81გატანილია
მძღოლისგოჩაინასარიძე81გატანილია
მძღოლისალექსანდრებიბილური81გატანილია
მძღოლისგეგაჩარექაშვილი81გატანილია
მძღოლისასლანშავაძე80გატანილია
მძღოლისგიორგიშულაია80გატანილია
მძღოლისალექსანდრელეკიშვილი80გატანილია
მძღოლისარტემაღოლიჯაშვილი80გატანილია
მძღოლისმიხეილიჩირგაძე80გატანილია
მძღოლისდავითრეხვიაშვილი80გატანილია
მძღოლისსერგოშაინიძე80გატანილია
მძღოლისჯონისიმონიშვილი80გატანილია
მძღოლისდავითსადუნიშვილი80გატანილია
მძღოლისთამაზისუმბაძე80გატანილია
მძღოლისავთანდილქებაძე80გატანილია
მძღოლისმამუკამამადაშვილი80გატანილია
მძღოლისოგანესმარტიროსიანი80გატანილია
მძღოლისლადო კურტანიძე80გატანილია
მძღოლისგაგარუხაძე80გატანილია
მძღოლისგიორგიხარებაშვილი80გატანილია
მძღოლისშოთაფუტკარაძე80გასატანია
მძღოლისგურამიმიქელაშვილი80გატანილია
მძღოლისგიაჭეიშვილი80გატანილია
მძღოლისნიკოლოზისამუშია80გასატანია
მძღოლისვლადიმერიბურდული80შეკვეთილია
მძღოლისთამაზპაპუაშვილი80გატანილია
მძღოლისბესიკიკიკნაძე79გატანილია
მძღოლისგიორგიჯანიაშვილი79გატანილია
მძღოლისმალხაზგოგიტიძე79გატანილია
მძღოლისნუგზარხარიბეგაშვილი79გატანილია
მძღოლისდავითშავდია79გატანილია
მძღოლისგიორგიკოტორაშვილი79გატანილია
მძღოლისგივიკახიძე79გატანილია
მძღოლისაკაკილომთაძე79გატანილია
მძღოლისგელაპარსალიშვილი79გატანილია
მძღოლისთეიმურაზარაბაშვილი79გატანილია
მძღოლისთამაზიბახტურიძე79გატანილია
მძღოლისგიორგიაფციაური79გატანილია
მძღოლისნოდარიქევხიშვილი79გატანილია
მძღოლისჯემალანთაძე79გატანილია
მძღოლისზვიადიგორგაძე79გატანილია
მძღოლისმერაბუგულავა79გატანილია
მძღოლისროლანდმაჭარაშვილი79გატანილია
მძღოლისგოდერძისურმავა79გატანილია
მძღოლისსერგოგებუაძე79გატანილია
მძღოლისგიორგივათიაშვილი79გატანილია
მძღოლისზურაბგელაძე79გასატანია
მძღოლისვასილიხუჯაძე79გატანილია
მძღოლისჯამბულიბართია79გატანილია
მძღოლისჯუმბერფარულავა79გატანილია
მძღოლისვახტანგტეტელოშვილი79გატანილია
მძღოლისლაშახუსკივაძე79გატანილია
მძღოლისელგუჯაბარათელი79გატანილია
მძღოლისავთანდილქიმაძე79გატანილია
მძღოლისგიორგი ხუჯაძე79გატანილია
მძღოლისგივიროინიშვილი79გატანილია
მძღოლისბესიკიარაბული79გატანილია
მძღოლისდავითიქუთათელაძე79გატანილია
მძღოლისბეჟანჩალიგავა79გატანილია
მძღოლისკახაგრიგალაშვილი79გატანილია
მძღოლისჯურხადეკანოიძე79გატანილია
მძღოლისგიორგიჩოხელი79გატანილია
მძღოლისზურაბჩხენკელი79გატანილია
მძღოლისდავითმოსიაშვილი79გატანილია
მძღოლისრამინჯორბენაძე79გატანილია
კომპანიისშპს ჯეოგრეინი79გატანილია
მძღოლისნიაზკაკაბაძე79გატანილია
მძღოლისფრიდონჯიბლაძე78გატანილია
მძღოლისრამაზდავითაძე78გატანილია
მძღოლისმერაბიბაბუნაშვილი78გატანილია
მძღოლისელშადმამედოვი78გატანილია
მძღოლისთეიმურაზკუტალია78გატანილია
მძღოლისზვიადიმამასახლისი78გატანილია
მძღოლისფრიდონრობაქიძე78გატანილია
მძღოლისვასილარჩუაძე78გატანილია
მძღოლისდავიდგულიაშვილი78გატანილია
მძღოლისალექსანდრეშანშიაშვილი78გატანილია
მძღოლისმუსტაფასულეიმანოვ78გატანილია
მძღოლისმიხეილათუაშვილი77გატანილია
მძღოლისალექსანდრეღვინიაშვილი77გატანილია
მძღოლისაკაკიკობეშავიძე77გატანილია
მძღოლისმურმანხოჯოევი77გატანილია
მძღოლისდავითილეჟავა77გატანილია
კომპანიისშპს ბგლ გეო77გატანილია
მძღოლისიუზაჩაჩანიძე77გატანილია
მძღოლისრევაზმჟავანაძე77გატანილია
მძღოლისბესიკისუხიშვილი77გატანილია
მძღოლისგიორგიცერცვაძე77გატანილია
მძღოლისლადო მორჩილაძე77გატანილია
მძღოლისგიორგიხელაშვილი77გატანილია
მძღოლისკახაბერმარგალიტაძე77გატანილია
მძღოლისმამულითავართქილაძე77გატანილია
მძღოლისგივიანთაური77გატანილია
მძღოლისრობერტიბერიშვილი77გატანილია
მძღოლისივანეწიკლაური77გატანილია
მძღოლისზაზაბარელაძე77გატანილია
მძღოლისდავითიხებრელაშვილი77გატანილია
მძღოლისთენგიზჯიჯავაძე77გატანილია
მძღოლისზაზაჯინჭარაძე77გატანილია
მძღოლისალიდამირჩიევ77გატანილია
მძღოლისროინილომინაძე77გატანილია
მძღოლისალექსანდრეაბრამიძე77გატანილია
მძღოლისნიკოლოზქოჩორაშვილი77გატანილია
მძღოლისბადრითაკაშვილი77გატანილია
მძღოლისმინდიაგიგინეიშვილი77გასატანია
მძღოლისლევანიგიორგიშვილი77გატანილია
მძღოლისრევაზგორჯელაძე77გატანილია
მძღოლისგიახელაშვილი77გატანილია
მძღოლისთამაზიმარტიაშვილი77გატანილია
მძღოლისგიორგიყველაშვილი77გატანილია
მძღოლისზაზასებისკვერაძე77გატანილია
მძღოლისბადრიშუკაკიძე77გატანილია
მძღოლისგიორგისულაშვილი77გატანილია
მძღოლისვეფხვიაზაქროშვილი76გატანილია
მძღოლისმამუკაალიხანაშვილი76გატანილია
მძღოლისნუგზარკუთხაშვილი76გატანილია
მძღოლისმამუკაგაბუნია76გასატანია
მძღოლისზურაბოხანაშვილი76გატანილია
მძღოლისდავითილეკიაშვილი76გატანილია
მძღოლისშამილაყაყიტაშვილი76გატანილია
მძღოლისალეკოგურგენაშვილი76გატანილია
მძღოლისივანეშახყულაშვილი76გატანილია
მძღოლისგიორგიკვიციანი76გატანილია
მძღოლისნიკოლოზიტალახაძე76გატანილია
მძღოლისკახაბერზოსიაშვილი76გატანილია
მძღოლისგიორგივაშაკიძე76გატანილია
კომპანიისშპს ალექს ტრაველ76გატანილია
მძღოლისალექსანდრეგელაშვილი76გატანილია
მძღოლისოლეგივალიევ76გატანილია
მძღოლისრევაზიგეთიაშვილი76გატანილია
მძღოლისშიობუჩუკური76გატანილია
მძღოლისასეფმანსუროვ76გატანილია
მძღოლისილგარისმაილოვი76გატანილია
მძღოლისამირანიბერიძე76გატანილია
მძღოლისსანდროთაბუაშვილი76გატანილია
მძღოლისმამუკაკუჭავა76გატანილია
მძღოლისზვიადიხარაიშვილი76გატანილია
მძღოლისგრიგოლიფარჯანაძე76გატანილია
მძღოლისზურაბუსუფაშვილი76გატანილია
მძღოლისზურაბიმანგოშვილი76გატანილია
მძღოლისგიორგიცირამუა76გატანილია
მძღოლისგოჩააბულაძე76გატანილია
მძღოლისმამულინოდია76გატანილია
მძღოლისტრისტანიბარბაქაძე76გატანილია
მძღოლისოლეგფატლაძე76გატანილია
მძღოლისმამუკაჯაშიაშვილი76გატანილია
მძღოლისგიორგიქურხული76გასატანია
მძღოლისავთანდილქამადაძე76გატანილია
მძღოლისგიორგიმულაძე76გასატანია
მძღოლისზაზაგუჯაბიძე76გატანილია
მძღოლისდავითთოგოევი76გატანილია
მძღოლისგიორგიმუჩიაშვილი76გატანილია
მძღოლისზურაბპატარიძე76გატანილია
მძღოლისნიკოლოზსაური75გატანილია
მძღოლისმამუკაკუპრაშვილი75გატანილია
მძღოლისხვიჩა სომხიშვილი75გატანილია
მძღოლისნიკოლოზსოხინ75გატანილია
მძღოლისსიმონიენუქიძე75გატანილია
მძღოლისმამუკაროსტიაშვილი75გასატანია
მძღოლისგოგიიჭირაული75გატანილია
კომპანიისშპს. ტომი75გატანილია
მძღოლისალგიშალიევი75გატანილია
მძღოლისნიკოლოზკულულაშვილი75გატანილია
მძღოლისჯამბულატბაზანდარაშვილი75გატანილია
მძღოლისმამუკაავსაჯანიშვილი75გატანილია
მძღოლისგელახანიშვილი75გატანილია
მძღოლისმალხაზდუმბაძე75გატანილია
მძღოლისგელავარდანაშვილი75გატანილია
მძღოლისგიორგიროსტომაშვილი75გატანილია
მძღოლისავთანდილიმღებრიშვილი75გატანილია
მძღოლისვეფხვიაღლონტი75გატანილია
მძღოლისგიორგიგოგშელიძე75გატანილია
მძღოლისმამუკათორაძე75გატანილია
მძღოლისგიორგიშუბითიძე75გატანილია
მძღოლისმამუკაჟუკოვ75გატანილია
მძღოლისმერაბიგორდეზიანი75გატანილია
მძღოლისგელასოფრომაძე75გატანილია
მძღოლისრევაზიმძელური75გატანილია
მძღოლისფირუზიბუზარიაშვილი75გატანილია
მძღოლისრუდიკსააკიან75გატანილია
მძღოლისლევანიმრელაშვილი75გატანილია
მძღოლისგოჩაგოგლიძე75გატანილია
მძღოლისსოსოამონაშვილი75გატანილია
მძღოლისირაკლიბუღაძე75გატანილია
მძღოლისზურაბხოხობაშვილი75გატანილია
მძღოლისგიორგიძიძიგური75გატანილია
მძღოლისგიაბერიანიძე75გატანილია
მძღოლისიმედაჩაჩუა74გატანილია
მძღოლისრევაზანანიძე74გატანილია
მძღოლისზაქარიახარხელაური74გასატანია
მძღოლისდავითასატუროვი74გატანილია
მძღოლისგელატატუნაშვილი74გატანილია
მძღოლისროინშავაძე74გატანილია
მძღოლისცეზარცეცხლაძე74გატანილია
მძღოლისროლანდი ფოჩხუა74გატანილია
მძღოლისიაკობსუარიშვილი74გატანილია
მძღოლისგივიფაცაცია74გატანილია
მძღოლისრასიმასკეროვი74გატანილია
მძღოლისტარიელილაფერიშვილი74გატანილია
მძღოლისირაკლიმუხიგულაშვილი74გატანილია
მძღოლისრეზოანთაძე74გატანილია
მძღოლისნიზამიგოჯაევი74გატანილია
მძღოლისლევანბერიძე74გატანილია
მძღოლისგიორგიხაჩიძე74გატანილია
მძღოლისჯონიშავაძე74გატანილია
მძღოლისგურამიჩიდრაშვილი74გატანილია
მძღოლისგიორგიცისკარიშვილი74გატანილია
მძღოლისხვიჩა გულიაშვილი74გატანილია
მძღოლისლაერტიქობალია74გატანილია
მძღოლისლაშახახიაური74გატანილია
მძღოლისმირიანნაცვლიშვილი74გატანილია
მძღოლისთემურბოლქვაძე74გატანილია
მძღოლისფრიდონკარაპეტიანი74გატანილია
მძღოლისალექსანდრენოზაძე74გატანილია
მძღოლისზაზათუშმალოვი74გატანილია
მძღოლისოთარდეკანაძე73გატანილია
მძღოლისჯამბულპაქსაძე73გატანილია
მძღოლისზვიადქურციკიძე73გატანილია
მძღოლისმალხაზგობაძე73გატანილია
მძღოლისტარიელშათირიშვილი73გატანილია
მძღოლისჯუმბერანთაძე73გატანილია
მძღოლისირაკლიქარჩავა73გატანილია
მძღოლისსიმონცერიაშვილი73გატანილია
კომპანიისშპს უნიტრანს73გატანილია
მძღოლისზურაბმექვევრიშვილი73გატანილია
მძღოლისგიორგიზაუტაშვილი73გატანილია
მძღოლისჯონიჯაბიშვილი73გატანილია
მძღოლისზურაბმდინარიძე73გატანილია
მძღოლისმარადივანაძე73გატანილია
მძღოლისგელაჯანჯღავა73გატანილია
მძღოლისჯემალგორგაძე73გატანილია
მძღოლისრამაზანთაძე73გატანილია
მძღოლისილიაცუცუნაშვილი73გატანილია
მძღოლისგოჩამაწკეპლაძე73გატანილია
მძღოლისგოჩაპაპუნაშვილი73გატანილია
მძღოლისრევაზგასიშვილი73გატანილია
მძღოლისზურაბგურასპაშვილი73გატანილია
მძღოლისემზარტაკიძე73გატანილია
მძღოლისზაზადეკანაძე73გატანილია
მძღოლისპაატამაჭარაშვილი73გატანილია
მძღოლისსტეფანერუსიშვილი73გატანილია
მძღოლისმამუკანათენაძე72გატანილია
მძღოლისლევანიჟორდანია72გატანილია
მძღოლისრაგულიზუმბაძე72გატანილია
მძღოლისგიორგიკახიძე72გატანილია
მძღოლისრატიზოიძე72გატანილია
მძღოლისირაკლიმელაძე72გატანილია
მძღოლისნადიაალადაშვილი72გატანილია
მძღოლისხვიჩა მელაძე72გატანილია
მძღოლისჯუმბერაბაშიძე72გატანილია
მძღოლისზაზაბოლქვაძე72გატანილია
მძღოლისპაატადევიძე72გატანილია
მძღოლისზაზაფილაშვილი72გატანილია
მძღოლისივანედათუნაშვილი72გატანილია
მძღოლისზაზანინიაშვილი72გატანილია
მძღოლისბესიკინოზაძე72გატანილია
მძღოლისმურმანდეკანაძე72გატანილია
მძღოლისგიორგიჩიდრაშვილი72გატანილია
მძღოლისგიორგინანობაშვილი72გატანილია
მძღოლისზურაბხომერიკი72გატანილია
მძღოლისგიორგიწოწოლაშვილი72გატანილია
მძღოლისილიამიღრიჯანაშვილი72გატანილია
მძღოლისდავითიკაშია72გატანილია
მძღოლისდათუნიმჭედლიძე72გატანილია