დისტანციური სწავლება!

17 სექტემბრიდან ტაქოგრაფის, CPC მძღოლის (კოდი 95) და CPC მენეჯერის კურსები ჩატარდება ონლაინ რეჟიმში. იმისათვის,

 რომ მსურველებმა შეძლონ ტრეინინგისგავლა, საჭიროა მობილურ ტელეფონში ან პერსონალურ კომპიუტერში ჩამოტვირთონ ბროგრამა/აპლიკაცია “Cisco webex Meeting”-ი.

|