გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

„ვინაიდან COVID–19-თან დაკავშირებული შეზღუდვები ისევ გრძელდება, სსიპ სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს

 გადაწყვეტილებით, 2020 წლის 17 სექტემბრიდან

ტმეკ ( ECMT ) ნებართვებზე განცხადებების მიღება მოხდება ელექტრონული სახით, ელ. ფოსტის შემდეგ მისამართზე: chancellery@lta.gov.ge. განცხადების ელექტრონული ვერსია (დასკანერებული) და თანმხლები დოკუმენტაცია უნდა იქნეს წარმოდგენილი ერთ ფაილად და ინფორმაცია უნდა იკითხებოდეს სრულფასოვნად. წინააღმდეგ შემთხვევაში, განცხადებები არ იქნება განხილული და არ ჩაითვლება წარმოდგენილად. განაცხადის ფორმა 2020 წლის ECMT ნებართვების მისაღებად (დანართი):

|