მძღოლის ბარათის მისაღებად საჭირო დოკუმენტები

18.09.2020

მძღოლის ბარათის მისაღებად საჭირო დოკუმენტები

  • გადახდის ქვითარი ( 100 ლარი )
  • სურათი 1ც ( 45 х 35მმ ±1 მმ ) დისკით
  • მართვის მოწმობის ასლი
  • პასპორტის ასლი 

კომპანიის ბარათის მისაღებად საჭირო დოკუმენტები             

  • გადახდის ქვითარი (80 ლარი )
  • ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან
  • პირადობის ასლი
  • პასპორტის ასლი

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:

 (+995 32) 236 55 01

TC@lta.gov.ge

გთხოვთ იხილოთ ციფრული ტაქოგრაფის განცხადების ფორმა

იხილეთ ნიმუში

კომპანიის განაცხადის ფორმა

რომანიზაცია (ქართულ/ინგლისური ასოების შესაბამისობა)

|