გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

საერთაშორისო სატრანსპორტო ფორუმის (ITF) სამდივნო გვატყობინებს, რომ  2021 წლის 1 იანვრიდან ავსტრიის ტერიტორიაზე  ECMT ნებართვებით დაიშვება მხოლოდ EURO VI კატეგორიის სატვირთო ავტომობილები (იხ. ტექსტი):

|