გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

წარმოგიდგენთ უზბეკეთის რესპუბლიკის ამა  წლის 1 დეკემბრის ნოტის ასლს, რომელიც ეხება 2021 წლის 1აპრილამდე უცხო ქვეყნის ავტოსატრანსპორტო საშუალებების უზბეკეთში 

დროებითი შეყვანის ვადის გაგრძელებას, აგრეთვე უზბეკეთის რესპუბლიკაში ყველა საჰაერო და სარკინიგზო საშუალებით უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა შესვლის შეზღუდვების მოხსნას და საკარანტინო და სანიტარულ-ჰიგიენური წესებს, რომელთა დაცვაც სავალდებულოა მგზავრებისათვის.

იხილეთ თანდართული ფაილი

|