გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

გაცნობებთ, რომ 2021 წლის 04 იანვრიდან სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო ჩვეულ რეჟიმში განაგრძობს მუშაობას, მხოლოდ 1, 7 და 8 იანვარი არის უქმე დღეები. 

 

|