გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე განსაზღვრული სახიფათო ქიმიური ნივთიერებების (პრეკურსორები) საერთაშორისო საავტომობილო სატვირთო გადაზიდვა ექვემდებარება სპეციალურ სანებართვო წესს.

აღნიშნული სპეციალური ნებართვის შესახებ სრული ინფორმაციის მოსაპოვებლად ეწვიეთ ბმულს:

https://www.asan.gov.az/en

https://www.asan.gov.az/en/call-center

|