მომხმარებელთა საყურადღებოდ!

2021 წლის 1 იანვრიდან
სსიპ სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს მიერ გაწეულ მომსახურებაზე საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის ნაცვლად, გამოიწერება ინვოისი. გთხოვთ,გამოგზავნოთ სააგენტოს შემდეგ მისამართზე

invoice@lta.gov.ge  

თქვენი კომპანიის დასახელება, საიდენტიფიკაციო კოდი და მეილი, რომელზეც გსურთ რომ, მიიღოთ ინვოისები.

|