გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

გთხოვთ გაითვალისწინოთ რომ ავსტრიის რესპუბლიკის ეროვნული კანონმდებლობის თანახმად, საერთაშორისო საავტომობილო სატვირთო გადაზიდვის განსახორციელებლად საჭირო ნებართვა და მასთან დაკავშირებული სხვა დოკუმენტაცია არ წარმოადგენს მფლობელობისა და საკუთრების უფლების დამადასტურებელ საფუძველს ავტოსატრანსპორტო საშუალების რეგისტრაციისათვის (ასევე დროებითი რეგისტრაციისათვის).

აღნიშნულთან დაკავშირებით სრული ინფორმაციის მისაღებად გთხოვთ გაეცნოთ საქართველოში ავსტრიის რესპუბლიკის საელჩოს ნოტის ასლს ინგლისურ ენაზე

იხილეთ თანდართული ფაილი

|