გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

უახლოეს მომავალში ყაზახეთის რესპუბლიკასა და საქართველოს შორის ამოქმედდება საავტომობილო სატვირთო გადაზიდვების სანებართვო სისტემა. გთხოვთ გაითვალისწინოთ და თუ ახლო მომავალში აპირებთ ტვირთის გადაზიდვას ყაზახეთის მიმართულებით, იქონიოთ ნებართვა. ნებართვის წარდგენის ვალდებულების თარიღის შესახებ ინფორმაცია განთავსდება ჩვენს ვებგვერდზე დამატებით.

|