გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

დამატებითი მოლაპარაკებების  შედეგად ყირგიზეთის მხარის მიერ დამატებით მოწოდებული იქნა  ყირგიზეთი მესამე ქვეყანაში / ქვეყნიდან  –  200 ცალი ნებართვა. აღნიშნული ნებართვების მიღება შესაძლებელია სსიპ სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს ფილიალებში.

|