გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

20.04.2021

„უზბეკეთის კომპეტენტურ უწყებებთან განხორციელებული მოლაპარაკებების  შედეგად უზბეკეთის მხარის 

მიერ 2021 წლისთვის დამატებით მოწოდებული იქნა მესამექვეყანაში / ქვეყნიდან საავტომობილო სატვირთო გადაზიდვის 1200 ერთეული ნებართვა. 

აღნიშნული ნებართვების მიღება შესაძლებელია სსიპ სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს სათაო ოფისში და ფილიალებში.“

 

|