სიახლე გადამზიდავთა საყურადღებოდ!

08.07.2021

მოლაპარაკებების  შედეგად ავსტრიის მხარის მიერ დამატებით მოწოდებულია ავსტრიის ერთჯერადი  ორმხრივი/ტრანზიტული ნებართვები.

აღნიშნული ნებართვების მისაღებად განაცხადის ჩაბარება შესაძლებელია სსიპ სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს ფილიალებში.

დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ  სააგენტოს საინფორმაციო ცენტრს – 032 2 36 55 01.

|