გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

13.07.2021

მოლაპარაკებების  შედეგად ირანის მხარის მიერ დამატებით მოწოდებულია ირანის  ერთჯერადი მესამე ქვეყანაში/ ქვეყნიდან   ნებართვები.

აღნიშნული ნებართვების მისაღებად განაცხადის ჩაბარება შესაძლებელია სსიპ სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს ფილიალებში.

დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ  სააგენტოს საინფორმაციო ცენტრს – 032 2 36 55 01.

|