გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

2020 წლისთვის განკუთვნილი ECMT ნებართვების გასაცემად ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მრავალმხრივი  ნებართვების გაცემის საკითხთა განმხილველი  კომისიის მე-2 სხდომა დანიშნულია 2020 წლის 8 იანვარს.

აღნიშნული კომისია განიხილავს 2019 წლის 31 იანვრის ჩათვლით მიღებულ განცხადებებს.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ!

|