სამუშაო ადგილებზე ახალი კორონავირუსის ( C O V I D – 1 9 ) გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით რეკომენდაციების დამტკიცების თაობაზე

გთხოვთ იხილოთ თანდართული ფაილი

გთხოვთ იხილოთ დანართი №6

|