კონტაქტი

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

.... სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო

მისამართი: ქ. თბილისი, ვაჟა ფშაველას გამზ. N16

სამუშაო საათები: 09:00-18:00 (შესვენების დრო: 13:00-14:00) შაბათ-კვირის გარდა.
ტელეფონი:
(+995 32) 2 36 55 01
ავტომოპასუხის პერიოდში აკრიფეთ შიდა ნომრები:
თუ გსურთ მიიღოთ ინფორმაცია ერთჯერად ნებართვებზე  121, 123, 137;
მრავალჯერადი ნებართვები 115;
სამგზავრო გადაყვანები 117;
რუსეთის ვიზები 138;
სახიფათო ტვირთები და გზის ვარგისობები 143;
ინფორმაცია ტაქოგრაფისა და სასწავლო კურსების შესახებ 144.
ფაქსი:  (+995 32) 2 51 06 64
ელ.ფოსტა: chancellery@lta.gov.ge

 

მისამართი:  ქ. ბათუმი, ივანე ჯავახიშვილის 70/72
 
ქ. ბათუმის რეგიონალური განყოფილების უფროსი
ხათუნა კვინიკაძე
სამუშაო საათები: 09:00-18:00 (შესვენების დრო: 13:00-14:00) შაბათ-კვირის გარდა.

მისამართი: ქ. ფოთი გორგასლის #22
ქ. ფოთის რეგიონალური განყოფილების უფროსი
სოფიო ბოკუჩავა
სამუშაო საათები: 09:00-18:00 (შესვენების დრო: 13:00-14:00) შაბათ-კვირის გარდა.

ტელ.: (+995 32) 2 36 55 01

საქართველოს  ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების  მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის 1-1/591 ბრძანებით განსაზღვრული  მომსახურების  სახეების საფასური გადახდის საბანკო რეკვიზიტები

.... სახმლეთო ტრანსპორტის სააგენტო

საიდენტიფიკაციო კოდი:205297935                                      

დანიშნულების შინაარსში გთხოვთ მიუთითოთ მომსახურების სახე და შემოსავლების შესაბამისი კოდი:

მიმღების დასახელება: ხაზინის ერთიანი ანგარიში

ბანკის კოდი/swift code: TRESGE22

მიმღების ანგარიში/სახაზინო კოდი: 707217057

 

 

 

|