კონტაქტი

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

.... სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო

მისამართი: ქ. თბილისი, ვაჟა ფშაველას გამზ. N16

სამუშაო საათები: 09:00-18:00 (შესვენების დრო: 13:00-14:00) შაბათ-კვირის გარდა.
ტელეფონი:
(+995 32) 2 36 55 01
ფაქსი:  (+995 32) 2 51 06 64
ელ.ფოსტა: chancellery@lta.gov.ge

 

მისამართი: ქ. ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი, N247დ
 
ქ. ბათუმის რეგიონალური განყოფილების უფროსი
ხათუნა კვინიკაძე
სამუშაო საათები: 09:00-18:00 (შესვენების დრო: 13:00-14:00) შაბათ-კვირის გარდა.
 

მისამართი: ქ. ფოთი გორგასლის #22
ქ. ფოთის რეგიონალური განყოფილების უფროსი
სოფიო ბოკუჩავა
სამუშაო საათები: 09:00-18:00 (შესვენების დრო: 13:00-14:00) შაბათ-კვირის გარდა.

ტელ.: (+995 32) 2 36 55 01

საქართველოს  ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების  მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის 1-1/591 ბრძანებით განსაზღვრული  მომსახურების  სახეების საფასური გადახდის საბანკო რეკვიზიტები

.... სახმლეთო ტრანსპორტის სააგენტო

საიდენტიფიკაციო კოდი:205297935                                      

დანიშნულების შინაარსში გთხოვთ მიუთითოთ მომსახურების სახე და შემოსავლების შესაბამისი კოდი:

მიმღების დასახელება: ხაზინის ერთიანი ანგარიში

ბანკის კოდი/swift code: TRESGE22

მიმღების ანგარიში/სახაზინო კოდი: 707217057

 

 

 

|