პარტნიორები

ITF წარმოადგენს სამთავრობათაშორისო ორგანიზაციას, რომელიც აწევრიანებს 53 ქვეყანას, მათ შორის საქართველოს. ორგანიზებას უწევს ყოველწლიურ მინისტრთა სამიტს, აწარმოებს სატრანსპორტო პოლიტიკის სტრატეგიულ კვლევას, დახმარებას უწევს საერთაშორისო დონეზე სატრანსპორტო პოლიტიკის პროგრამის სრულყოფას  ვრცლად…

————————————————————————————————————————————————-

IRU საავტომობილო ტრანსპორტის საერთაშორისო კავშირი (IRU) წარმოადგენს საერთაშორისო საგზაო და სატრანსპორტო  გაერთიანებას, რომელიც დაფუძვნდა 1948 წლის 23 მარტს, ქ. ჟენევაში. იგი აერთიანებს ეროვნული  ვრცლად…

 

————————————————————————————————————————————————-

UNECE – გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისია დაარსთა 1947 წელს, კომისიის წევრ ქვეყნებს შორის  ეკონომიკური თანამშრომლობის განვითარების ხელშესაწყობად. ორგანიზაცია აერთიანებს 56 წევრ სახელმწიფოს. იგი განსაზღვრავს იმ ნორმებს, სტანდარტებსა და კონვენციებს, რომელთაც ხელი უნდა შეუწყონ  ვრცლად...

————————————————————————————————————————————————-

BSEC 1992 წლის 25 ივნისს თერთმეტი ქვეყნის: ალბანეთის, სომხეთის, აზერბაიჯანის, ბულგარეთის, საქართველოს, საბერძნეთის, მოლდავეთის, რუმინეთის, რუსეთის, თურქეთის   ვრცლად…

 


TRACECA- 1993 წელს ბრიუსელში ევროკომისიის მიერ მოწვეულ კონფერენციაზე მიღებულ იქნა დეკლარაცია, რომლის საფუძველზეც სამხრეთ კავკასიისა და ცენტრალური აზიის რეგიონის ქვეყნებისთვის შემუშავებულ    ვრცლად…

 

 


O.I.T.A.F.–ქართულად „ოიტაფ“-ი, აღნიშნავს საბაგირო ტრანსპორტის საერთაშორისო ორგანიზაციას. იგი1959 წელს  დაარსდა იტალიაში (მილანში). დღეისთვის „ოიტაფ“-ის წევრია მსოფლიოს 30-ზე მეტი ქვეყანა. „ოიტაფ“-ი აერთიანებს საბაგირო ტრანსპორტთან დაკავშირებულ სამ კატეგორიას:  ვრცლად…

————————————————————————————————————————————————

|