სტრუქტურა

დირექტორი
მიხეილ ხმალაძე
mkhmaladze@lta.gov.ge
CV
დირექტორის პირველი მოადგილე
ლევან მურვანიძე
lmurvanidze@lta.gov.ge
CV
დირექტორის მოადგილე
შალვა ურიადმყოფელი
shuriadmkopeli@lta.gov.ge
CV
დირექტორის მოადგილე
ნიკოლოზ გასვიანი
ngasviani@lta.gov.ge
CV
საფინანსო და ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი
გიორგი მაზიაშვილი
gmaziashvili@lta.gov.ge
CV
საავტომობილო ტრანსპორტის სამსახურის უფროსი
ზაზა ავალიანი
zavaliani@lta.gov.ge

 • სატვირთო გადაზიდვების სამმართველოს უფროსი
  არჩილ ქურდიანი akurdiani@lta.gov.ge
 • სამგზავრო გადაყვანების სამმართველოს უფროსი
  ალექსანდრე იანვარაშვილი aianvarashvili@lta.gov.ge
სპეციალური ტრანსპორტის სამსახურის უფროსი
ვახტანგ თოხაძე
vtokhadze@lta.gov.ge
ანალიზისა და მონიტორინგის სამსახურის უფროსი
დავით ბოლქვაძე
dbolkvadze@lta.gov.ge
უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი
 
 
 
მომხმარებლებთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი
დავით ჯიხვაშვილი
djikhvashvili@lta.gov.ge
CV
 • . თბილისის რეგიონალური განყოფილების უფროსი
  მაია წულუკიძე
  mtsulukidze@lta.gov.ge
 • . ბათუმის რეგიონალური განყოფილების უფროსი
  ხათუნა კვინიკაძე
  khkvinikadze@lta.gov.ge
 • . ფოთის რეგიონალური განყოფილების უფროსი
  სოფიო ბოკუჩავა
  sbokuchava@lta.gov.ge
საკვალიფიკაციო ცენტრის უფროსი
ნინო სუხიშვილი
nsukhishvili@lta.gov.ge
 

 

 

|