გადაადგილდი ველოსიპედით!

“საქართველოში საველოსიპედო ტრანსპორტის განვითარებისა და სათანადო საკანონმდებლო ბაზის შექმნის შესახებ“

(განსახილველ წინადადებათა კრებული)

იხილეთ თანდართული ფაილი

|