ხელმძღვანელობა

დირექტორი
შალვა ურიადმყოფელი
shuriadmkopeli@lta.gov.ge
CV

 

დირექტორის პირველი მოადგილე
 
 
 

 

დირექტორის მოადგილე
 
 
 

 

დირექტორის მოადგილე
 
 
 

 

საავტომობილო ტრანსპორტის სამსახურის უფროსი
ზაზა ავალიანი
zavaliani@lta.gov.ge
 

 

მომხმარებლებთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი
დავით ჯიხვაშვილი
djikhvashvili@lta.gov.ge
CV

 

უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი
 
 
 

 

ანალიზისა და მონიტორინგის სამსახურის უფროსი
 
 
 

 

საფინანსო და ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი
გიორგი მაზიაშვილი
gmaziashvili@lta.gov.ge
CV

 

საკვალიფიკაციო ცენტრის უფროსი
ნინო სუხიშვილი
nsukhishvili@lta.gov.ge
CV
|