ხელმძღვანელობა

დირექტორი
შალვა ურიადმყოფელი
shuriadmkopeli@lta.gov.ge
CV

 

დირექტორის პირველი მოადგილე
ლევან მურვანიძე
lmurvanidze@lta.gov.ge
CV

 

დირექტორის მოადგილე
 
 
CV

 

დირექტორის მოადგილე
ნიკოლოზ გასვიანი
ngasviani@lta.gov.ge
CV

 

სპეციალური ტრანსპორტის სამსახურის უფროსი
ვახტანგ თოხაძე
vtokhadze@lta.gov.ge
CV

 

ანალიზისა და მონიტორინგის სამსახურის უფროსი
დავით ბოლქვაძე
dbolkvadze@lta.gov.ge
CV

 

|