ორმხრივი ხელშეკრულებები

 1. 25 აპრილი 2006    შეთანხმება საქველოს მთავრობართასა და სომხეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საერთაშორისო საავტომობილო მიმოსვლის შესახებ (რატიფიცირებულია საქართველოს პარლამენტის 2006 წლის 7 ივნისის N 3211 –Iს დადგენილებით).
 2. 18 აპრილი 2001  შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და შვეიცარიის ფედერალურ საბჭოს შორის საერთაშორისო სამგზავრო და სატვირთო საავტომობილო გადაზიდვების შესახებ (რატიფიცირებულია საქართველოს პარლამენტის 18/12/2001 წლის N 1194 დადგენილებით).
 3. 5 ივლისი 2000  შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და ლატვიის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საერთაშორისო საავტომობილი მიმოსვლის შესახებ (საქართველოს მხრიდან რატიფიცირებულია საქართველოს პარლამენტის 2005 წლის 13 ოქტომბრის #1933_IIს დადგენილებით).
 4. 10 აპრილი 1997  შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და საბერძნეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საერთაშორისო საავტომობილო მიმოსვლის შესახებ ძალაშია 1998 წლის 29 ივნისიდან.
 5. 18 თებერვალი 1997  შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მთავრობას შორის სამგზავრო საავტომობილო მიმოსვლის განვითარების შესახებ (ძალაშია 1998 წლის 30 იანვრიდან).
 6. 12 აპრილი 1996  შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და ლიტვის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საერთაშორისო საავტომობილო მიმოსვლის შესახებ (ძალაშია 1998 წლის 18 ივნისიდან).
 7. 26 მარტი 1996    შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და რუმინეთის მთავრობას შორის საერთაშორისო საავტომობილო მიმოსვლის შესახებ (ძალაშია 1997 წლის 5 აგვისტოდან).
 8. 4 სექტემბერი 1995  შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და უზბეკეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საერთაშორისო საავტომობილო მიმოსვლის შესახებ (ძალაშია 1998 წლის 18 ივნისიდან).
 9. 3 თებერვალი 1994  შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და რუსეთის ფედერაციის მთავრობას შორის საერთაშორისო საავტომობილო მიმოსვლის შესახებ (ძალაშია 1994 წლის 6 ივნისიდან).
 10. ახალ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2017 წლის 30 აგვისტოს. ძალაში შევიდა 2017 წლის 1 დეკემბერს. შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და თურქმენეთის მთავრობას შორის საერთაშორისო საავტომობილო მიმოსვლის შესახებ. (არ იყო რატიფიცირებული მხარეთა მიერ).
 11. 25 ივნისი 1993  შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის მთავრობას შორის საერთაშორისო საავტომობილო მიმოსვლის შესახებ (ძალაშია 1994 წლის  7 აპრილიდან)
 12. 6 მარტი 2007  შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და ყაზახეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საერთაშორისო საავტომობილო მიმოსვლის შესახებ (რატიფიცირებულია საქართველოს პარლამენტის 2007 წლის 22 ივნისის N 5054 – Iს დადგენილებით). იხილეთ დანართი
 13. 13 აპრილი 1993  შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და უკრაინის მთავრობას შორის საერთაშორისო საავტომობილო მიმოსვლის შესახებ (ძალაშია ხელმოწერის დღიდან).
 14. 20 იანვარი 1993  შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და ირანის ისლამური რესპუბლიკის მთავრობას შორის მგზავრთა და ტვირთების საერთაშორისო საავტომობილო გადაზიდვების შესახებ (ძალაშია 1998 წლის 7 ოქტომბრიდან)
 15. 19 იანვარი 1995 შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და ბულგარეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის მგზავრთა და ტვირთების საერთაშორისო საავტომობილო გადაზიდვების შესახებ (ძალაშია 1996 წლის 6 ივლისიდან).
 16. 22 აპრილი 1997. შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და ყირგიზეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საერთაშორისო საავტომობილო მიმოსვლის შესახებ (ძალაშია 1997 წლის 14 ნოემბრიდან).
 17. 19 მარტი 2002. შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და ბელგიის სამეფოს მთავრობას შორის საგზაო გადაზიდვების შესახებ (რატიფიცირებულია საქართველოს პარლამენტის 22.11.2002 წ. N 1772 –I ს დადგენილებით).
 18. 31 ოქტომბერი 2002 შეთანხმება საქართველოსა და ნიდერლანდების სამეფოს  შორის საერთაშორისო საგზაო გადაზიდვების შესახებ (რატიფიცირებულია საქართველოს პარლამენტის 24.04. 2003 წლის N 2107 -IIს დადგენილებით).
 19. 7 მარტი 2002 შეთანხმება `საქართველოს მთავრობასა და ბელორუსიის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საერთაშორისო საავტომობილო მიმოსვლის შესახებ~ (რატიფიცირებულია საქართველოს პარლამენტის 2009 წლის 11 სექტემბრის N 1636–IIს დადგენილებით).
 20. 15 მაისი 1997 შეთანხმება `საქართველოს მთავრობასა და იტალიის რესპუბლიკის მთავრობას შორის მგზავრთა და ტვირთის საერთაშორისო ტრანსპორტირების ერთობლივად მოწესრიგების შესახებ~ (ძალაშია 2000 წლის 1 ივნისიდან).
 21. 13 ნოემბერი 1997 შეთანხმება “საქართველოს მთავრობას, დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოს მთავრობას შორის საერთაშორისო საგზაო გადაზიდვების შესახებ” (არ არის რატიფიცირებული საქართველოს მიერ).
 22. 3 თებერვალი 1993.  ხელშეკრულება  საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საერთაშორისო საავტომობილო მიმოსვლის შესახებ.
 23. 30 ივლისი 1992.  ხელშეკრულება საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საერთაშორისო საავტომობილო მიმოსვლის შესახებ (ძალაშია 1995 წლის 26 ივნისიდან).
 24. 11 ივლისი 2012. შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და მოლდოვას რესპუბლიკის მთავრობას შორის საერთაშორისო საავტომობილო მიმოსვლის შესახებ. (ძალაშია 2013 წლის 1 მარტიდან. საქართველოს პარლამენტის მიერ რატიფიცირებულია 2012 წლის 21 დეკემბერს).
 25. 21 სექტემბერი 2012. შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და იორდანიის ჰაშიმიტური სამეფოს მთავრობას შორის მგზავრებისა და ტვირთის საერთაშორისო საგზაო ტრანსპორტირების შესახებ (არ არის რატიფიცირებული მხარეთა მიერ).
 26. 30 სექტემბერი 2013. შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და უნგრეთის მთავრობას შორის სახმელეთო გზებით მგზავრებისა და ტვირთის საერთაშორისო ტრანსპორტირების შესახებ (რატიფიცირებულია საქართველოს პარლამენტის 2013 წლის  13 ნოემბრის  N1524-Iს დადგენილებით. ძალაშია 2014 წლის 22 მარტიდან).
 27. 6 ივლისი 2014. შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და პოლონეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საერთაშორისო საავტომობილო მიმოსვლის შესახებ. საქართველოს მთავრობა და პოლონეთის რესპუბლიკის მთავრობა, შემდგომში ხელშემკვრელ მხარეებად წოდებულნი, სურთ რა ხელი შეუწყონ, სამგზავრო და სატვირთო საგზაო გადაზიდვების განვითარებას თავიანთ სახელმწიფოებს შორის და ტრანზიტად მათი სახელმწიფო ტერიტორიების გავლით, შეთანხმდნენ შემდეგზე:
 28. შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და სლოვაკეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის მგზავრებისა და ტვირთების საერთაშორისო საავტომობილო ტრანსპორტირების შესახებ.
 29. შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და სლოვენიის რესპუბლიკის მთავრობას შორის მგზავრებისა და ტვირთების საერთაშორისო საავტომობილო ტრანსპორტირების შესახებ.
 30. 13 იანვარი 2015. შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და ესტონეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის მგზავრებისა და ტვირთების საერთაშორისო საავტომობილო ტრანსპორტირების შესახებ (ძალაშია 2015 წლის 1 მაისიდან).
 31. 21 ივნისი 2016. შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და ბოსნია და ჰერცეგოვინას GEO, ENG მინისტრთა საბჭოს შორის საერთაშორისო საავტომობილო მიმოსვლის შესახებ (ძალაშია 2017 წლის 20 ივლისიდან).

|