ტრეინინგები

ტრეინინგები

14.01.2019 წლიდან ძალაში შედის ტრეინინგის გავლის მსურველთა რეგისტრაციის ახალი წესი. ტრეინინგის მსურველმა სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოში უნდა შეავსოს განაცხადი (თბილისი, ფოთი, ბათუმი). სადაც აირჩევს მისთვის ვრცლად »

 
სიახლეები:

მგზავრთა გადამყვანი კომპანიებისა და ავტოსადგურების ხელმძღვანელთა საყურადღებოდ!

გაცნობებთ, რომ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 2 ივნისის №345 დადგენილებით ცვლილებები შევიდა

უკრაინის ტერიტორიაზე ტვირთზიდვის მსურველთა საყურადღებოთ!

წარმოგიდგენთ, უკრაინაში საქართველოს საელჩოს მიერ მოწოდებულ, უკრაინის საავტომობილო გზების სახელმწიფო სააგენტოს მიერ გავრცელებულ ოფიციალურ ინფორმაციას, რომელიც ეხება პირველი ივნისიდან უკრაინის

რუსეთის ფედერაციაში ტვირთზიდვის მსურველთა საყურადღებოდ!

ინფორმაციის სახით წარმოგიდგენთ საქართველოში შვეიცარიის კონფედერაციის საელჩოს ნოტის ასლს დანართებთან ერთად, რომლითაც წარმოდგენილია რუსეთის ფედერაციის ტრანსპორტის მინისტრის მოადგილის წერილი რუსეთის ფედერაციის

დამზიდველთა საყურადღებოდ!

02.06.2020

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2020 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხრივი კვოტების განაწილების ნუსხა

ნებართვების მისაღებად, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის თანახმად, დადგენილი

თურქეთის მიერ განხორციელებული რეგულაციები საერთაშორისო სატვირთო გადაზიდვებთან დაკავშირებით

თურქეთის რესპუბლიკის საელჩო გამოხატავს თავის პატივისცემას საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსადმი და საელჩოს მ.წ 11 მაისის

|