ყურადღება!!!

ყურადღება!!!

გაცნობებთ რომ 2020 წლის 21 სექტემბრიდან სსიპ სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს ბათუმის რეგიონალური ოფისი იცვლის მისამართს: ვრცლად »

მძღოლის ბარათის მისაღებად საჭირო დოკუმენტები

მძღოლის ბარათის მისაღებად საჭირო დოკუმენტები

გადახდის ქვითარი ( 100 ლარი ) სურათი 1ც ( 45 х 35მმ ±1 მმ ) დისკით მართვის მოწმობის ასლი პასპორტის ასლი ვრცლად »

ADR სახიფათო ტვირთების გადაზიდვის მძღოლთა მოსამზადებელი ტრენინგი

ADR სახიფათო ტვირთების გადაზიდვის მძღოლთა მოსამზადებელი ტრენინგი

10 მარტს 10 საათზე შედგება სახიფათო ტვირთების გადაზიდვის (ADR) მძღოლების საბაზისო მომზადების ტრენინგი ვრცლად »

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

უახლოეს მომავალში ყაზახეთის რესპუბლიკასა და საქართველოს შორის ამოქმედდება საავტომობილო სატვირთო გადაზიდვების ვრცლად »

 
სიახლეები:

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

რუსეთის ფედერაციის ტრანსპორტის სამინისტროს საავტომობილო და საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის დეპარტამენტი 2020 წლის 26 ნოემბრის 9-1188 წერილით გვიგზავნის რუსეთის ფედერაციის მთავრობის 2020 წლის 7 ნოემბრის № 1793

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე განსაზღვრული სახიფათო ქიმიური ნივთიერებების (პრეკურსორები) საერთაშორისო საავტომობილო სატვირთო გადაზიდვა ექვემდებარება სპეციალურ სანებართვო წესს.

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

08.02.2021

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის (ECMT) მიერ 2021 წლისათვის გამოყოფილი სატვირთო გადაზიდვების მრავალმხრივი კვოტების განაწილების ნუსხა

ნებართვების მისაღებად, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 15 აპრილის #1-1/591 ბრძანების მე-4 მუხლის

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

გთხოვთ იხილოთ უნგრეთის ხელისუფლების მიერ მოწოდებული ოფიციალური ინფორმაცია,  ნებართვის წინასწარი რეგისტრაციის სისტემის (BIREG) შესახებ, რომელიც უზრუნველყოფს

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

გაცნობებთ, რომ ირანის ისლამიური რესპუბლიკის მიერ მოწოდებულია საერთაშორისო სატვირთო გადაზიდვის ნებართვები და მათი გაცემა წარმოებს სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს ოფისებში

|