ტრეინინგები

ტრეინინგები

14.01.2019 წლიდან ძალაში შედის ტრეინინგის გავლის მსურველთა რეგისტრაციის ახალი წესი. ტრეინინგის მსურველმა სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოში უნდა შეავსოს განაცხადი (თბილისი, ფოთი, ბათუმი). სადაც აირჩევს მისთვის ვრცლად »

 
სიახლეები:

თურქეთის მიერ განხორციელებული ღონისძიებები საერთაშორისო სატვირთო გადაზიდვებთან დაკავშირებით

თურქეთის მხარის მიერ გათვალისწინებული იქნა ქართული მხარის თხოვნა თურქეთში ქართველი მძღოლების ყოფნის დროის ლიმიტის გაზრდის თაობაზე და შეტანილი იქნა ცვლილებები შესაბამის კანონმდებლობაში

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის, საქართველოს ფინანსთა მინისტრის და საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის ერთობლივი ბრძანება №1-1179–№01-44ნ–№99–№2ნ

„საგანგებო მდგომარეობის მოქმედების პერიოდში სახმელეთო გზით საერთაშორისო სატვირთო გადაზიდვების განმახორციელებელი, საქართველოს მოქალაქეობის მქონე მძღოლების თვითიზოლაციაში, თვითიზოლაციის მიზნით მოწყობილ სივრცესა (ტირპარკსა) და საკარანტინე სივრცეში მოთავსების, მათ მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე გადაადგილების (გარდა ტრანზიტისა) და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობის წესის“ დამტკიცების შესახებ

თურქეთის მიერ განხორციელებული ღონისძიებები საერთაშორისო სატვირთო გადაზიდვებთან დაკავშირებით

თურქეთის ახალი კანონმდებლობით უცხო ქვეყნის მოქალაქეები ვალდებული არიან 3 დღეში (72 საათი) დატოვონ ქვეყანა, წინააღმდეგ შემთხვევაში მოუწევთ კარანტინში ყოფნა 14

თურქეთის მიერ განხორციელებული ღონისძიებები საერთაშორისო სატვირთო გადაზიდვებთან დაკავშირებით

შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2020 წლის 4 აპრილის ცირკულარი, დაკავშირებული საერთაშორისო სატვირთო გადაზიდვებთან შეიცვალა 2020 წლის

გადამზიდველთა საყურადღებოდ!

წარმოგიდგენთ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 17 აპრილის N697 განკარგულებას! 

|